Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

cakiltasi

ÇAKIL TAŞI EN DAYANIK DOĞAL DOLGU MALZEMESİDİR

Doğada doğal olarak bulunan çakıl taşı; deniz, göl kıyılarında, akarsu boylarında suyun aşındırması sonucu parçalanmış, sivrilikleri kaybolmuş, genelde toparlak(oval) ya da yassı biçiminde bulunan, çapı 2mm’den büyük, 70cm’den küçük olan irili ufaklı taş parçacıklarıdır. Doğal çakıl taşlarının büyüklerine ‘’moloz’’, nispeten küçük olanlara ‘’fiski’’ denir.

Deniz ve göl kenarında bulunan doğal çakıl taşları genellikle yassı biçimlerde bulunur. Nedeni ise, dalgaların ileri sürüp tekrar geri çekmeleri sonucunda aşınan taş parçaları yassı, yayvan bir biçim alırlar. Akarsu boylarında bulunan çakıl taşları genelde toparlak, yuvarlak biçimlerde bulunur. Bunun nedeni ise, akarsuların akıntısının itiş gücüyle taş parçacıklarını döndürerek sürüklemesinden, aşındırmasından kaynaklanır.

Kum ve çakılın basınçla birleşmesi ve zaman içinde sertleşmesi sonucunda oluşan doğal kütleye ‘konglomera’ denilmektedir. Konglomeralar yuvarlanmış, köşeli yüzeyleri olmayan çakıl taşı veya kaya bloklarının silisli, kireçtaşlı maddelerin demir oksitle birleşerek doğal yoldan çimentolaşmasından oluşmuştur. Antik Çağ’da sağlam olması için özellikle sütun gibi yapılarda çokça kullanılmış olduğu görülmektedir.

Doğal çakıl taşları, bulundukları bölgenin geçmiş zamanlardaki iklimi hakkında da bilgi verirler. Özellikle akarsu yatağında bulunan iri taşların bulunduğu katmanlar geçmişte yağışın, dolayısıyla akarsu debisinin fazla olduğunu, ince çakıl ve kum ağırlıklı katmanların varlığı ise geçmişte yağışın ve akarsu debisinin nispeten az olduğunun zaman dilimini hakkında fikir verir.

Doğal olarak elde edilen ve eleme işleminden geçirilen çakıl taşının irilik dereceleri, 2 ila 70 mm arasında değişen çaplarına göre belirlenir. Çakılın 2 mm’den küçük parçalarına ‘’Kumtaşı’’ denir. Kumtaşı, daha yaşlı kayaçlardan ayrılan küçük kırıntılar ile kuvars, feldspat ve mikadan oluşmuş sedimanter bir taş grubudur. İçinde demir oksit veya kil mineralleri, kalsit ve silikat mineralleri bulunur.

Çapı 2 ila 70 mm arasında olup, kum veya kil gibi ince taneli matriks ve genellikle çimentolanmış yuvarlaktan yarı köşeliye kadar kırıntılardan oluşan iri taneli sedimanter taşlara ise çakıl taşı denir. İrili ufaklı taş parçalarının tabii bir bağlayıcı ile birleştirilmesi sonucu oluşur. Çakıl taşı kum taşının silika, kireç veya demiroksit ile yapışması sonucu ortaya çıkar. Silika ile yapışmış olanları çok dayanıklıdır. Kaba taneli olanlara konglomera, ince taneli olanlara kumlu şeyl adı verilir. Şeyller ince taneli olduklarından suyu zor geçirirler.

Çakıl taşları irilik derecelerine göre ’ince çakıl’, ‘iri çakıl’, ‘çok iri çakıl’ olarak sınıflandırılır. İşleniş derecesine göre de, ‘ince yuvarlak çakıl’, ‘yuvarlakçı çakıl’, ‘yassı çakıl’ olarak sınıflandırılır. Çeşitlerine ve renklerine göre çakıl taşı, genel olarak şu alanlarda kullanılmaktadır: İnşaatlarda temel dolgu malzemesi olarak; otoyollar, pistlerde zeminin çökmesini önlemek amacıyla ana dolgu malzemesi olarak; bahçe ve parklarda dekorasyon amaçlı olarak sıkça kullanılmaktadır.

Bahçe ve parklarda beton ve asfalt malzemeden kaçınılır. Bu amaçla yürüyüş alanlarında son zamanlarda çokça renkli çakıl taşları kullanılmaktadır. Çakıl taşları otların çıkmasını önlediğinden bakım masraflarını da azaltmaktadır. Çakıl taşlarının kullanım alanlarından biri de iç ve dış mekanlarda dekorasyon malzemesi olarak kullanılmasıdır. Bu amaçla değişik renklerde kullanılan çakıl taşları dolamit olarak adlandırılmaktadır. Ender olarak bulunan gündüz ışığı emen, gece karanlıkta parlayan çakıl taşları da vardır ki, bunlar daha çok lüks yapıların dış mekanlarında bahçe yolarında yol kenarlarını işaretleme ve süsleme malzemesi olarak kullanılmaktadır.

Her şeyden önce müşteri memnuniyetini misyon edilmiş firmamızın anlayış ve hedefi, siz değerli müşterilerimize her çeşit Çakıl Taşı ihtiyaçlarında en hızlı, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla isteklerine cevap verebilmektir. Bize teveccüh edecek taleplerinizi karşılamaktan, size yetkin hizmet sunmaktan ziyadesiyle memnuniyet duyacağımızı bildiririz.

 

Call Now ButtonHEMEN ARAYIN