Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

dogaltas

DOĞAL TAŞLAR VE SINIFLANDIRILMASI

Doğal taşlar; inşaat, restorasyon, dekorasyon, yol ve kaldırım yapımı gibi birçok özel ve kamusal ihtiyaca cevap veren, tabiattan çeşitli yöntemlerle çıkarılan maddelerin genel kategorik ismidir. Dolayısıyla doğaltaş derken tek bir taş cinsinden bahsetmek doğru olmaz. Jeolojik yapısıyla içerdiği kimyasal özellikler de farklı olduğundan jeolojik ve kimyasal başlıkları altında bir tasnife gitmek gerekir.

Doğada inorganik olmayan kitlelerin büyük bir yekünü dağların da dahil olduğu kaya kitlelerinde teşkil etmektedir. Bu kaya kitleleri doğal taşlar adı altında toplanabilecek çok sayıda mineralleri içermektedir. Ancak 2000’i aşkın bu minerallerden sadece yaklaşık 25-30 adedi doğaltaş kapsamına girebilmektedir. Diğerleri ise sosyal yaşamda uygulanabilirliği açısından önemsiz vasıflara sahiptir.

Taşlar tek başına ele alındığında adeta bir mineral kaynaşması gibidir. Bu doğal taşlarda tek bir mineral olabildiği gibi birden fazla da mineral bir araya gelebilir. Buna bir örnek vermek gerekirse; kireçtaşında sadece kalsit vardır, fakat granitte kuvars, feldspat, opak gibi farklı mineraller bir aradadır. Ayrıca bir miktar mikaya da rastlanır. Dolayısıyla doğal taşlar içerdiği mineral sayılarına göre de tasnif edilebilir.

Doğal taşlar ana kategorik biçiminde sınıflandırılırsa şu söylenebilir: Magmatik, tortul ve başkalaşım özellikli doğal taşlar. Magmatik taşlara örnek olarak granit, bazalt, gabro, andezit, tüf verilebilir. Başkalaşım veya metamorfik taşlara örnek olarak ise; mermer, serpantin, kuvarsit, şist ve arduvaz verilebilir. Tortul kayaçlar içinse kireçtaşı, traverten, dolomit, oniks sayılabilir. Bunlar kimyasal ve organik özelliklidir. Yine tortul doğal taşlar olarak, kırıntılı denilen kumtaşı gibi doğal taşlar vardır. Doğaltaş sınıflandırılması kısaca böyledir.

Granitin dahil olduğu magmatik taşlar volkanik kökenlidir. Ancak granit hakkında magmatik olmadığı yönünde bazı bilimsel yaklaşımlar da mevcuttur. Magmatik taşlar da derinlerden çıkan ve yüzeye çıkanlar gibi çeşitli isimlerle sınıflandırılır. Örneğin yüzey taşları olarak bazalt, andezit gibi doğal taşlar vardır. Bunlar endüstri alanında da kullanılan mineral yapılarına sahiptir. İnşaat ve mimaride magmatik taşların önemli bir kullanım yaygınlığı vardır. Ülkemiz bu açıdan şanslıdır. Ürünlerimiz arasında da bulunan magmatik taşlar bakımından zengin bir ülkeyiz. Ayrıca mermer başta olmak üzere, yine ürünlerimiz listesinde bulunan başkalaşmış taşlar bakımından da zengin doğal yataklarına sahibiz.

Granit ise genel kanaat olarak magmatik kabul edilir ve derinlikte yer alan özelliğe sahiptirler. Kuvars, feldspat, opak, mika gibi mineral bileşenlere sahiptir. Sertlik açısından da iyi düzeyde olup iş yaşamında tercih edilen hammaddelerdendir. Tortul doğal taşlar ise yeryüzünden koparak belli yerlerde toplanıp ayrışan taşlardır. Daha çok deniz ve sulak yerlerde toplanarak birikir ve tortul bir hal alırlar.

Sedimenter taşlar da denir. Kumtaşı, çakıl taşı, kireçtaşı veya kalker, dolamit, traverten bu taşların en çok bilinenleridir. Bütün bu taşlar insanlık medeniyetinin yükselmesinde, şehirleşmede asırlar boyunca yararlanılan önemli doğal hammaddelerdir. Firma olarak doğal taş ürünlerini kaynağından kesim aşamasına kadar yakından takip etmekte ve müşterilerimize bu taşları kaliteli bir hizmet içinde sunmaktayız. Doğaltaş ürünlerimizden çok memnun kalacaksınız.

 

Call Now ButtonHEMEN ARAYIN